August 23, 2014

Οι κίνδυνοι του διαλογισμού (απόσπασμα)

«Ο διαλογισμός είναι επικίνδυνος και ανώφελος για τον άνθρωπο που τον αρχίζει χωρίς μια βάση καλού χαρακτήρα και καθαρής ζωής. Ο διαλογισμός τότε γίνεται μόνο ένα μέσο για να προσελκυστούν ενέργειες οι οποίες απλώς χρησιμεύουν στο να διεγείρουν τις ανεπιθύμητες όψεις της ζωής του, όπως ακριβώς η λίπανση ενός κήπου γεμάτου ζιζάνια θα προκαλέσει μια τρομακτική συγκομιδή τους κι έτσι θα καταπνίξει τα αδύναμα και μικροκαμωμένα λουλούδια. Ο
διαλογισμός είναι επικίνδυνος εκεί όπου υπάρχει λανθασμένο κίνητρο, όπως η επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη και για πνευματικές δυνάμεις, επειδή προκαλεί κάτω απ' αυτές τις συνθήκες απλώς ένα ενδυνάμωμα των σκιών στην κοιλάδα της ιδιοτελούς επιθυμίας. Ο διαλογισμός είναι επικίνδυνος όταν λείπει η επιθυμία για υπηρεσία. Υπηρεσία είναι μια άλλη λέξη για να χρησιμοποιηθεί η ψυχική δύναμη για το καλό της ομάδας. Όταν η παρόρμηση αυτή λείπει, η ενέργεια μπορεί να διαχυθεί στα σώματα, αλλά -επειδή δε χρησιμοποιείται και δε βρίσκει διέξοδο- τείνει να υπερδιεγείρει τα κέντρα και να επιφέρει συνθήκες ολέθριες για τον νεόφυτο. Η αφομοίωση και η εξάλειψη είναι νόμοι της ψυχικής ζωής, καθώς και της φυσικής ζωής και, όταν ο απλός αυτός νόμος περιφρονηθεί, θα επακολουθήσουν σοβαρές συνέπειες, τόσο αναπόφευκτες όσο και στο φυσικό σώμα.
... Όλο το έργο που γίνεται από τους σπουδαστές πρέπει να γίνεται ολοκληρωτικά μέσα στο κεφάλι και από το κεφάλι. Εκεί είναι η έδρα της Θέλησης ή όψης Πνεύμα, που εργάζεται μέσα από την ψυχή.
Ο διαλογισμός συνεπάγεται πάντα και καθημερινά μια προσηλωμένη ζωή. Αυτή αναγκαστικά προκαλεί υπερβολική ένταση στα εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί οδηγεί τα ήρεμα κύτταρα σε δραστηριότητα και αφυπνίζει την εγκεφαλική συνείδηση στο φως της ψυχής. Αυτή η διαδικασία του μεθοδικού διαλογισμού, όταν εκτελεστεί για μια περίοδο ετών και συμπληρωθεί από μια διαλογιστική ζωή και προσηλωμένη υπηρεσία, θα αφυπνίσει επιτυχώς ολόκληρο το σύστημα και θα φέρει τον κατώτερο άνθρωπο κάτω από την επιρροή και τον έλεγχο του πνευματικού ανθρώπου: θα αφυπνίσει επίσης και τα κέντρα δύναμης στο αιθερικό σώμα και θα διεγείρει σε δραστηριότητα εκείνο το μυστηριώδες ρεύμα ενέργειας που κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Όταν αυτή η διαδικασία προωθηθεί με προσοχή και με τις κατάλληλες προφυλάξεις και κάτω από καθοδήγηση, κι όταν η διαδικασία καλύψει μια μεγάλη περίοδο χρόνου, υπάρχει μικρός κίνδυνος και η αφύπνιση θα γίνει κανονικά και κάτω από τον νόμο της ίδιας της ύπαρξης.
... Δεν μπορώ παρά να εντυπώσω έντονα στους ζηλωτές όλων των αποκρυφιστικών σχολών ότι η γιόγκα της μεταβατικής αυτής περιόδου είναι η γιόγκα της προσηλωμένης πρόθεσης, του κατευθυνόμενου σκοπού, της συνεχούς άσκησης στην Παρουσία του Θεού και του διευθετημένου κανονικού διαλογισμού, που προωθείται συστηματικά και σταθερά για αρκετά χρόνια προσπάθειας.
Όταν αυτό γίνει με απόσπαση και παράλληλα με μια ζωή με αγάπη υπηρεσίας, η αφύπνιση των κέντρων και η ανύψωση του κοιμώμενου πυρός της κουνταλίνι θα προωθηθεί με ασφάλεια και υγεία και όλο το σύστημα θα έρθει στο απαιτούμενο στάδιο "ζωντάνιας". Δεν μπορώ παρά να συμβουλέψω έντονα τους σπουδαστές να μην ακολουθούν τις εντατικές διαλογιστικές διαδικασίες επί ώρες, ή να μην ασκούνται σε πρακτικές που αποσκοπούν στην αφύπνιση των πυρών του σώματος, την αφύπνιση κάποιου ιδιαίτερου κέντρου και την ανύψωση του οφιοειδούς πυρός. Η γενική παγκόσμια διέγερση είναι τόσο μεγάλη αυτή την εποχή και ο μέσος ζηλωτής είναι τόσο ευαίσθητος και τέλεια οργανωμένος, ώστε ο υπερβολικός διαλογισμός, η φανατική δίαιτα, η μείωση των ωρών του ύπνου ή το ακατάλληλο ενδιαφέρον και η έμφαση στις ψυχικές εμπειρίες θα διαταράξουν τη νοητική ισορροπία και συχνά θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.»

-Αλίκη Μπέιλι, «Υπηρετώντας την ανθρωπότητα», Lucis Press, 1972
Copyright για την ελληνική έκδοση Lucis Trust Ltd., 2013
Έκδοση και κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Κέδρος Α.Ε.
Aurora Therapy

No comments:

Jazz Music

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Music